iconBaten en lasten 2023-2026 per programma

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma

Zorg en ondersteuning

baten

6.313

6.279

6.513

6.515

lasten

37.075

37.067

37.032

37.019

saldo

-30.762

-30.789

-30.519

-30.504

Wonen en leefomgeving

baten

9.261

7.491

7.514

7.527

lasten

27.971

27.545

27.526

27.106

saldo

-18.711

-20.054

-20.012

-19.580

Bedrijvigheid en ontwikkeling

baten

4.451

4.661

4.567

4.559

lasten

6.058

6.108

6.030

6.090

saldo

-1.607

-1.447

-1.463

-1.531

Bestuur

baten

355

355

355

355

lasten

3.473

3.493

3.486

3.485

saldo

-3.119

-3.138

-3.131

-3.131

Totaal programma's

-54.199

-55.428

-55.125

-54.744

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

baten

8.569

8.569

8.569

8.569

lasten

551

551

551

551

saldo

8.018

8.018

8.018

8.018

- Algemene uitkering

baten

62.330

63.341

64.590

59.246

lasten

-

-

-

-

saldo

62.330

63.341

64.590

59.246

- Dividenden

baten

475

475

475

475

lasten

4

4

4

4

saldo

471

471

471

471

- Saldo financieringsfunctie

baten

695

704

677

651

lasten

654

612

545

456

saldo

41

92

132

195

- Overige algemene dekkingsmiddelen

baten

20

20

20

20

lasten

3.300

1.416

1.416

2.216

saldo

-3.280

-1.396

-1.396

-2.196

Totaal algemene dekkingsmiddelen

67.580

70.526

71.815

65.734

Overhead

baten

230

230

230

230

lasten

11.355

11.446

11.437

11.439

saldo

-11.124

-11.216

-11.207

-11.209

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

baten

-

-

-

-

lasten

123

123

123

123

saldo

-123

-123

-123

-123

Saldo van baten en lasten (A)

2.134

3.760

5.361

-342

Toevoeging aan reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan de reserves

822

1.035

974

585

Saldo onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (B)

822

1.035

974

585

Geraamd resultaat (A + B)

Begrotingstekort

-

-

-

-

Begrotingsoverschot

2.956

4.795

6.335

243