iconWe kennen de weerstandscapaciteit en ons weerstandsvermogen

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen die de gemeente beschikbaar heeft om de financiële risico's af te dekken.

We hebben met € 15,2 miljoen voldoende weerstandscapaciteit

Die weerstandscapaciteit bestaat uit twee delen:

  1. een structureel deel: dit deel is ieder jaar opnieuw beschikbaar;
  2. een incidenteel deel: dit is één keer beschikbaar.
Bepaling weerstandscapaciteit

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Totaal

Vrij aanwendbaar deel Algemene reserve

11.500

11.500

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

12.034

Begrote ozb-opbrengst

8.444

Onbenutte belastingopbrengst

3.590

3.590

3.590

Post onvoorzien begroting

123

123

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

3.712

11.500

15.212

We nemen beheersmaatregelen

Het nemen van mogelijke beheersmaatregelen heeft onze aandacht, zodat we verantwoorde keuzes maken. Denk hierbij aan het risico om gehackt te worden. Het is belangrijk om constant beheersmaatregelen te bedenken om dit risico zo klein mogelijk te houden. Dit geldt ook voor de coronarisico’s. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot bijstelling van de kwantificering van risico’s naar beneden.

We hebben een weerstandscapaciteit nodig van € 6,7 mln

Op basis van alle hiervoor genoemde risico's, voeren we een risicosimulatie uit. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (€ 26,8 mln) hoeven te reserveren. Niet alle risico’s vinden gelijktijdig plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate. Uit de simulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van € 6,7 mln. Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen, uitgaande van het basisscenario corona van het CPB. De gevraagde capaciteit van deze basisberekening is ten opzichte van de jaarstukken 2021 (laatste ijkmoment in april 2022) heel iets hoger.

We bepalen ons weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we een relatie tussen de financieel beoordeelde risico's (dit is het benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer. Dit is met 2,28 uitstekend. Door de risico’s actueel te houden, blijft het weerstandsratio schommelen, maar blijven de fluctuaties beperkt.

Berekening gevraagde weerstandscapaciteit volgens de verwachtingen CPB (augustus 2022)