iconInleiding

Een goede bedrijfsvoering is belangrijk. Zowel voor onze interne organisatie als voor onze dienstverlening. We deden door de coronacrisis ervaringen op in digitaal werken en werken op andere werkplekken dan het kantoor. We zetten deze koers door en blijven investeren in het digitaal samenwerken. Daarnaast houden we aandacht voor de fysieke ontmoetingen en het contact met onze inwoners en medewerkers. De informatiebeveiliging en privacy blijft een belangrijk aandachtspunt. Nieuw is de Wet open Overheid (WOO). Wat we hiervoor doen beschrijven wij ook in deze paragraaf.