Inleiding

De klimaatbegroting brengt in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. Beleidskeuzes doen zich op veel beleidsvelden van de deelprogramma's voor. Op deze plek kijken we gemeentebreed naar de beleidskeuzes vanuit de optiek van klimaat.