Welkom bij de begroting van de gemeente Bronckhorst

Dit is de programmabegroting van de gemeente Bronckhorst voor de jaren 2023 tot en met 2026. Hierin staat het bestaande beleid uitgewerkt zonder beleidsaanpassingen. In de raadsvergadering van 21 december 2022 zal het nieuwe Programmaplan worden behandeld. Daarin liggen voor ons de prioriteiten voor de komende jaren vast.

lees de volledige inleiding