icon1B Toegang en individuele voorzieningen

V_1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Lasten

Baten

Saldo

6-2 Wijkteams

1.467

5

-1.461

6-3 Inkomensregelingen

6.247

5.398

-850

6-4 Begeleide participatie

4.950

500

-4.450

6-5 Arbeidsparticipatie

1.539

-

-1.539

6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.334

11

-1.322

6-71 Maatwerk dienstverlening 18+

9.893

393

-9.500

6-71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6-71b Begeleiding (WMO)

6-71c Dagbesteding (WMO)

6-71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6-72 Maatwerk dienstverlening 18-

7.082

-

-7.082

6-72a Jeugdhulp begeleiding

6-72b Jeugdhulp behandeling

6-72c Jeugdhulp dagbesteding

6-72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6-73a Pleegzorg

6-73b Gezinsgericht

6-73c Jeugdhulp met verblijf overig

6-74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6-74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6-74c Gesloten plaatsing

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

116

-

-116

6-81a Beschermd wonen (WMO)

6-81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

1.048

-

-1.048

6-82a Jeugdbescherming

6-82b Jeugdreclassering

Totaal

33.675

6.307

-27.368