iconOnderhoud afvalvoorzieningen

We werken volgens het 'Grondstoffenplan 2021-2025'. Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern gemeentelijke ondergrondse verzamelcontainers.

Stand van zaken onderhoud

We vervangen de ondergrondse containers volgens de vervangingsplanning. De kapitaallasten daarvan dekken wij uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

We investeren in schone milieuparkjes

We vervangen ondergrondse restafval- en textielcontainers volgens de vervangingsplanning.

Financiën

Voor 2023 staat voor € 112.750 aan vervangingsinvesteringen gepland. De dekking komt vanuit de afvalstoffenheffing. Het vervangingsbedrag is toereikend en opgenomen binnen deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).