iconGoed risicomanagement is onmisbaar

Goed risicomanagement is niet meer weg te denken binnen een gemeentelijke organisatie. We gaan zorgvuldig om met zowel interne als externe factoren die bij gemeenten voor onzekerheid kunnen zorgen. Een risico is een onzekere gebeurtenis met mogelijke gevolgen voor wat we willen bereiken. De huidige economische vooruitzichten die met name voortvloeien uit de oorlog en de coronacrisis geven aan dat het belangrijk is om onze risico’s actueel te houden en goed te managen.

We blijven een gezonde en dynamische organisatie

We vinden het belangrijk om onze risico's goed in beeld te hebben en goed te managen. We zorgen dat de totale omvang van de risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) in verhouding staat tot onze vermogenspositie. Dit is de basis om te zorgen dat we bereid blijven om nieuwe risico's aan te gaan. Zo blijven we een gezonde en dynamische organisatie.