iconUitgaven voor verbonden partijen

Vooor het provinciale toezicht nemen we de onderstaande informatie op over onze samenwerkingspartners.

Werkelijke bijdragen samenwerkingsverbanden

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Gemeentelijke Gezondheidsdienst NOG

587

605

685

687

695

697

Stadsbank Oost-Nederland

214

210

217

220

224

228

Veiligheidsregio NOG

2.079

2.316

2.374

2.374

2.374

2.374

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

247

257

273

273

273

273

Omgevingsdienst Achterhoek

903

998

1.103

1.103

1.103

1.103

Regio Achterhoek

246

248

257

257

257

257

Totale uitgaven samenwerkingsverbanden

4.275

4.635

4.908

4.913

4.925

4.931