iconKerngegevens

Maatstaven

1-1-2022

1-1-2022

1-1-2023

Schatting

Werkelijk

Schatting

Sociale structuur

Aantal inwoners

36.120

36.077

36.000

van 0 t/m 17 jaar

5.850

5.954

5.850

van 18 t/m 64 jaar

20.380

20.325

NB

van 65 t/m 74 jaar

5.540

5.454

NB

van 75 t/m 84 jaar

3.265

3.259

NB

van 85 jaar en ouder

1.085

1.085

NB

vanaf 18 jaar en ouder

-

-

30.150

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

298

278

267

Pw (Participatiewet incl. bbz (voorheen Wwb)

270

252

247

Periodieke uitkeringen ingevolge de IOAW

25

22

18

Periodieke uitkeringen ingevolge de IOAZ

3

4

2

Aantal leerlingen

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

330

330

264

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente

28.642

28.642

28.642

ha

Land

28.348

28.348

28.348

ha

Binnenwater

294

294

294

ha

Lengte van wegen

852,50

852,80

852,80

km

Asfaltwegen

498,00

499,00

499,00

km

Betonwegen (buitengebied)

6,50

6,80

6,80

km

Klinkerwegen

166,00

166,00

166,00

km

Zandwegen

182,00

181,00

181,00

km

Verharde wegen (asfalt- beton en klinkerwegen):

670,50

671,00

671,00

km

In de kom

157

157,00

157

km

Buiten de kom

513,5

514,00

514

km

Groenbeheer binnen de bebouwde kom

Bomen

13.500

13.311

13.311

st

Bermen

121.398

119.815

119.815

m2

Gazons

518.800

517.620

517.620

m2

Bosplantsoen

255.569

257.620

257.620

m2

Hagen

13.933

14.118

14.118

m1

Plantsoen

99.603

100.877

100.877

m2

Aantal woningen (BAG code en -gebruiksdoel)

01 woonfunctie

16.286

16.315

16.345

11 bijeenkomstfunctie

199

199

202

31 gezondheidszorgfunctie

541

556

558

41 industriefunctie

1.769

1.760

1.761

51 kantoorfunctie

237

237

236

61 logiesfunctie

449

453

453

71 onderwijsfunctie

35

35

35

76 sportfunctie

49

48

48

81 winkelfunctie

351

351

349

91 overige gebruiksfunctie

691

697

699