iconAlgemene dekkingsmiddelen

AD_AU Algemene uitkering

Lasten

Baten

Saldo

0-7 Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

-

62.330

62.330

Totaal

-

62.330

62.330

AD_DIV Dividenden

Lasten

Baten

Saldo

0-5D Treasury, dividenden

4

475

471

Totaal

4

475

471

AD_LOKHEF Lokale heffingen

Lasten

Baten

Saldo

0-61 OZB woningen

426

5.838

5.412

0-62 OZB niet-woningen

95

2.606

2.510

0-64 Belastingen overig

29

125

96

Totaal

551

8.569

8.018

AD_OV Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

0-8 Overige baten en lasten

3.423

20

-3.403

Totaal

3.423

20

-3.403

AD_RENTE Saldo financieringsfunctie rente

Lasten

Baten

Saldo

0-5R Treasury, rente

654

695

41

Totaal

654

695

41