iconWe nemen deel in stichtingen en verenigingen

We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in twee stichtingen en verenigingen. De bijdrage kent geen verplichtend karakter, zoals dat bij samenwerkingsverbanden wel zo is. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gemeenten collectief en individueel bijstaan bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

Partijen

Alle 344 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en Aruba lid

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG

Risico's

Geen

Onderwerpen 2023

Uitvoeren Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024', Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, Lobby richting kabinet op gebied van o.a. gemeentefinanciën. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het actueel houden van het verdeelstelsel. Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage en bijdrage voor diensten

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

147.304

158.369

165.337

Bijdrage per inwoner

4,08

4,38

4,59

Eigen vermogen

NB

NB

NB

Vreemd vermogen

NB

NB

NB

Resultaat

-4.744.000

-4.526.000

NB

Euregio

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is de coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma).

Partijen

Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.)

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties.

Risico's

Geen

Onderwerpen 2023

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

16.255

20.406

20.406

Bijdrage per inwoner

0,45

0,56

0,57

Eigen vermogen

NB

NB

NB

Vreemd vermogen

NB

NB

NB

Resultaat

85.415

NB

NB