iconInleiding

Onze belangrijkste inkomstenbron is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds die we van het Rijk krijgen. Daarna zijn de lokale heffingen (belastingen, leges en rechten) een belangrijke inkomstenbron voor ons. Met lokale heffingen kunnen we gemeentelijke taken zelf betalen. De lokale heffingen worden vooral door de inwoners betaald.