iconOnderhoud wegen

Met ons wegbeheerssysteem volgen we de staat van al onze (verharde) wegen (876 km). Dit systeem geeft richting aan onze meerjarenonderhoudsprogramma. In totaal hebben we 3,5 miljoen m2 aan verharding. Dit bestaat uit asfalt (499 km), betonwegen (4 km), klinkers (167 km) en zandwegen (206 km).

Stand van zaken onderhoud

Hiervoor volgen we het onderhoudsprogramma 2020-2025. Nieuwe plannen beschrijven we in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Relevante ontwikkelingen

Doorgangswegen krijgen voorang in onderhoudsplanningen

We onderhouden de wegen op basis van het 'Programma Wegenonderhoud 2020-2025'. We bekijken voor iedere situatie welk onderhoud voorrang heeft, maatwerk dus. Veiligheid staat daarbij voorop. Belangrijke doorgangswegen vragen bijvoorbeeld meer onderhoud dan wegen die minder vaak gebruikt worden. Ook verrichten we “klein onderhoud” om vervolgschades en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Financiën

We voeren het onderhoud binnen de budgetten uit.