iconInleiding

Per programma laten we in overzichten zien welke taakvelden binnen een deelprogramma vallen met daarbij de baten en lasten voor 2023. De overzichten (vanuit de financiële administratie) zijn informatief bedoeld. De inhoud van de taakvelden is volgens het BBV zodat de vergelijkbaarheid met de overige gemeenten beter wordt.