iconWe kijken hoe hoog de belastingdruk is

Onder woonlasten verstaan we: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de 'Atlas van de lokale lasten'. Daarin staan per gemeente de verschillende onderdelen van de woonlasten met een gemiddelde waarde voor die gemeente.

In onderstaande tabel staat wat de woonlasten in onze gemeente zijn. Daarbij komen de jaren 2021 en 2022 uit gepubliceerde begrotingen (COELO-atlas) en 2023 uit deze programmabegroting voor het jaar 2022.

Woonlasten

2021

2022

2023

OZB-lasten voor gezin bij gem. Woz-waarde

342

368

379

Rioolheffing voor gezin bij gem. Woz-waarde

287

265

273

Afvalstoffenheffing voor een gezin

288

293

238

Eventuele heffingskorting voor een gezin

-

-

-

Totaal woonlasten voor gezin

917

926

889

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin

810

810

810