iconOntwikkelingen in onze bedrijfsvoering

Klantadvies en Burgerzaken

We rollen zaakgericht werken verder uit

We starten met iArchief, een digitaal archiefsysteem waardoor we het papieren archief langzaam vervangen voor een digitaal archief.

We ontwikkelen onze digitale producten en diensten door

Inwoners hebben de mogelijkheid om 24/7 producten en diensten aan te vragen. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid.

Personeel en organisatie

We blijven vaardigheden ontwikkelen voor activiteitgericht werken

Activiteitgericht werken staat voor op de plek werken die het meest effectief is voor de activiteit die je hebt te doen. Dit geeft medewerkers flexibiliteit en de mogelijkheid werk en privé goed in balans te houden. Het vraagt digitale vaardigheden en zelfregie. We geven de mogelijkheid deze vaardigheden te versterken.

We besteden extra aandacht aan positieve gezondheid

We besteden extra aandacht aan de positieve gezondheid van onze medewerkers. Dat doen we door het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) opnieuw aan te bieden. Het doel van het PMO is het opsporen van beginnende gezondheidsproblemen bij medewerkers. De verplichting tot het periodiek aanbieden van een PMO staat ook in de Arbowet. Het vorige PMO was in 2018.

We houden aandacht voor leren en ontwikkelen

Dit geldt zowel voor onze organisatie als voor onze werknemers. ‘Bronckhorst Leert Door’ is de paraplu waaronder we leer- en ontwikkelvragen en aanbod bij elkaar brengen.

We zoeken passende medewerkers om het werk te doen

De arbeidsmarkt staat onder druk. In een relatief dunbevolkte en vergrijzende regio merkten we dat goed. Steeds vaker was het een zoektocht om de juiste kandidaten te vinden voor onze vacatures. We passen onze wervingskanalen aan en geven aandacht aan ons modern werkgeverschap.

We hebben inzicht

Op basis van de motie in 2021 inzake strategische personeelsplanning brengen we in beeld welke middelen nodig zijn om opdrachten en ambities uit te voeren en we zorgen ervoor dat de middelen die we hebben effectief worden ingezet.

Overzicht van medewerkers

We brengen de fte's in beeld en geven een specificatie van tijdelijke en vaste dienstverbanden en de vacatures. In het overzicht staan niet de raadsleden, collegeleden, WSW-medewerkers, Babsen, ingehuurde medewerkers en stagiaires.

Medewerkers

mdw 2021

fte 2021

mdw 2022

fte 2022

mdw 2023

fte 2023

Vast dienstverband

264

236,9

270

241,5

276

247,0

Tijdelijk dienstverband

34

32,0

27

25,8

29

27,3

Totaal werkzaam

298

269

297

267

305

274

Vacatures

13,6

15,9

8,9

Totaal

298

282,5

297

283,2

305

283,2

Informatievoorziening en automatisering

We voeren het uitvoeringsprogramma dienstverlening uit

Het uitvoeringsprogramma ‘Onze dienstverlening, ons visitekaartje’ (2021-2024) is opgenomen in programma 4 Besturen.

We migreren onze telefoniecentrale

De telefooncentrale is gemigreerd en van provider is gewisseld. We nemen nu ook gezamenlijk deel aan de aanbesteding GT-Mobiel. Deze is gestart en ronden we af in 2024.

We faciliteren activiteitgericht werken

Activiteitgericht werken vraagt om andere apparatuur. We willen medewerkers optimaal ondersteunen. We bieden standaard hybride werkplekken en de ondersteuning hiervan aan.

We starten meer projecten in de ict-samenwerking

We hebben diverse projecten gepland. Deze dragen bij aan de verbetering van de beveiliging, de verhoging van de digitale weerbaarheid en het verder standaardiseren en verbeteren van de dienstverlening.

Planning en control

We voeren een nieuw financieel programma in

Het nieuwe financiële programma zou op 1 januari 2022 ‘live’. Dat is een jaar later. Vanaf dan komen we via de nieuwe gebruikersvragen tot maatwerk bij het inrichten van rapporten, verstrekken van informatie, het opvragen van informatie, enz.

We geven een verklaring voor de rechtmatigheidsverantwoording af

Met de voorgenomen wetswijziging gaat de rechtmatigheidsverantwoording per 2023 in. We gaan hiermee aan de slag. Meer hierover leest u in het herziene programmaplan 2023-2026 wat we in december 2022 bespreken met uw raad.

Facilitaire zaken

We sluiten de kantoorinrichting aan op activiteitgericht werken

De afgelopen jaren en inzet van een pilotomgeving leidde tot nieuwe inzichten op het gebied van activiteitgericht werken en de manier waarop onze kantooromgeving daarbij aansluit. We gebruiken dit als input voor een toekomstgericht plan voor de rest van het gemeentehuis (‘Huis van Verbinding’).

We verduurzamen het wagenpark voor het gemeentehuis

We ronden de aanbesteding van de dienstauto’s af, waarmee we een duurzaamheidsslag maken bij het gebruik van dienstauto’s van het gemeentehuis.

Communicatie

We (door)ontwikkelen een nieuwe website

Eind 2022 lanceren we een nieuwe website die we in 2023 door ontwikkelen. De site (www.bronckhorst.nl) krijgt een nieuw beheersysteem dat bijdraagt aan een nog betere digitale toegankelijkheid.

We maken nog meer gebruik van digitale en visuele communicatie

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en mensen zijn meer visueel ingesteld. We zorgen voor meer beeldcommunicatie, via onder andere filmpjes, infographics en beeldbrieven. Verder ontwikkelen we onze sociale media door vanuit de newsroom. Om te duiden wat in de buitenwereld speelt en hierop optimaal en transparant in te kunnen spelen met passende en inspirerende content. Ook zetten we waar relevant voor onze publieksgroepen vaker digitale nieuwsbrieven in. Met de activiteiten sluiten we met onze communicatie nog meer aan bij waar onze inwoners zijn en hoe zij informatie tot zich (willen) nemen.

We verbeteren onze advisering over communicatie en participatie

We experimenteren met tools en werkwijzen om de participatie met publieksgroepen zo goed en passend mogelijk te organiseren. De opzet is steeds maatwerk, waarbij we veelal de basisstappenplannen van de Omgevingswet als uitgangspunt nemen. Verder adviseren we voor een breed scala aan externe communicatietrajecten. Zoals de (verdere) implementatie van nieuwe wetten (o.a. Omgevingswet, Wet Open Overheid, Wet inburgering), allerhande acties op het gebied van wonen, projecten rond Bronckhorst energieneutraal 2030 en biodiversiteit, nieuwbouw VO school Vorden, tijdelijke opvang asielzoekers/Oekrainers, arbeidsmarktcommunicatie 2.0, nieuwe werkwijze sociaal domein, Vitale kernen etc.

Juridische zaken

We blijven de juridische kennis vergroten in de organisatie

Het is belangrijk dat medewerkers juridisch inzicht hebben en hun juridische kennis vergroten. In ‘Bronckhorst Leert Door’ is een nieuwe leerlijn juridische kennis ingevoerd, eveneens omtrent overeenkomsten. Hierdoor kunnen (nieuwe) collega’s kennisnemen van het algemene bestuursrecht en inzage krijgen in wat er allemaal komt kijken bij overeenkomsten.

We volgen veranderende wetgeving

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Het attenderen van collega’s op komende wijzigingen en veranderingen is belangrijk. Bij de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting januari 2023, is veel aandacht voor juridische vraagstukken, overgangsrecht en het omgevingsplan. De nieuwe wetgeving Wet open overheid (Woo) is ingevoerd en naar verwachting zal 1 januari 2023 de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking treden. De invoering van deze nieuwe wet- en regelgeving zal de nodige tijd en aandacht kosten van de organisatie.