iconJaarlijks terugkerende verplichtingen

De jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume (niet opgenomen vakantiedagen, wachtgelden, e.d.) nemen we mee in de exploitatie. Voor pensioenen en wachtgelden van (voormalige) wethouders hebben we voorzieningen gevormd. De omvang van deze voorzieningen toetsen we regelmatig en we passen de omvang zo nodig aan.