iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid. Met als belangrijkste aandachtspunten: ontwikkelingen in 2023, het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de

financieringsbehoefte, de rentelasten en de verdeling van deze rentelasten.