iconAntoon Peppelman - wethouder PvdA (4e loco)

  • Economie, ondernemerschap
  • Bedrijventerreinen
  • Arbeid en participatie, minimabeleid
  • Onderwijs (niet zijnde gebouwen)
  • Financiën, subsidies
  • Algemene juridische en bestuurstaken
  • Omgevingsprogramma Werklocaties
  • Dienstbare overheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst Zuid