iconWe hebben aandacht voor het klimaat in de deelprogramma's

Veel klimaatonderwerpen komen aan bod binnen deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).

Hieronder laten we zien dat bij veel meer deelprogramma’s klimaat een rol speelt. Vanaf deze plek willen we de rode draad hierin ontwikkelen, vasthouden en de klimaatbegroting verder ontwikkelen.

Deel-programma

Ontwikkeling

Bedrag

Gewenst effect

2B

Bloemenbuurt Zelhem verduurzamen

550

10% aardgas en 15% elektriciteit

2B

Biodiversiteit

80

Vermindering hittestress en opvang regenwater

2B

VO Vorden, duurzaam bouwen

10.700

Energieneutraal gebouw

2B

IHP, duurzaamheidsmaatregelen

2.500

10% aardgas en 15% elektriciteit

2B

Mobiliteit 2030

onbekend

Vermindering fossiele brandstof

2B

Aanleg van fietsstroken bij 60 km wegen

onbekend

Vermindering fossiele brandstof

3A

Industriepark Zelhem

1.400

10% aardgas en 15% elektriciteit