iconWilko Pelgrom - wethouder CDA (2e loco)

 • Landschappelijke kwaliteit en landbouw
 • Energietransitie
 • Klimaat
 • Openbare ruimte (wegen en groen, riolering en water)
 • Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Accommodatiebeleid, Onderwijs (gebouwen), gemeentelijk vastgoed
 • Grondstoffenbeleid
 • Dienstverlening
 • Omgevingsprogramma Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Omgevingsprogramma Landschappelijke kwaliteit en erfgoed
 • Cultuurhistorie en monumenten
 • Dienstbare overheid

Gebiedswethouder Bronckhorst Noord