iconOnderhoud materieel

Voertuigen, machines en gereedschap zijn nodig voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Voor het vervangen van dit materieel vormen de afschrijvingstermijnen in de 'Financiële verordening Bronckhorst 2017' de basis.

Stand van zaken

Het onderhoud aan het materieel voeren wij volgens de planning uit, zodat het materieel in een goede staat blijft. Voertuigen of machines blijven als dat technisch mogelijk is, langer in gebruik dan de vervangingsplanning aangeeft.

Relevante ontwikkelingen

We vervangen machines en voertuigen

We vervangen een aantal aanhangwagens, materieel voor gladheidbestrijding, een klepelmaaier en een pick up.

Financiën

We doen voor € 140.000 aan vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).