icon 4A Besturen

4A BESTUREN

Lasten

Baten

Saldo

0-1 Bestuur

2.154

-

-2.154

0-2 Burgerzaken

1.319

355

-964

Totaal

3.473

355

-3.119