iconKengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Omschrijving

Stand voorziening 31-12-2022

Benodigde jaarbudget

Jaarlijks gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.731

774

890

n.v.t.

n.v.t.

Wegen

n.v.t.

6.170

n.v.t.

n.v.t.

Openbaar groen

n.v.t.

3.258

n.v.t.

n.v.t.

Riolering

1.180

3.496

887

n.v.t.

n.v.t.

Afval

677

3.252

n.v.t.

n.v.t.

Begraafplaatsen

2.652

527

n.v.t.

n.v.t.

Materieel

n.v.t.

908

n.v.t.

n.v.t.

Totalen

7.240

18.385

1.778

Bedragen in €