iconOnderhoud begraafplaatsen

Sinds 2007 vormt het 'Beheerplan begraafplaatsen Gemeente Bronckhorst' het kader voor het onderhoud van onze begraafplaatsen.

Stand van zaken onderhoud

We onderhouden het groen op de vijf begraafplaatsen op niveau B. De onkruidbeheersing vindt plaats op niveau A. Voor het onderhoud zetten wij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in. Voor zowel begravingen als asbestemmingen is voldoende capaciteit.

Relevante ontwikkelingen

We zorgen dat bij verschillende begraafplaatsen meer natuur en biodiversiteit komt

We continueren het ingezette beleid, beheer en onderhoud. Daarbij kijken we waar we natuur en biodiversiteit kunnen vergroten.

Financiën

We voeren het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen uit met de budgetten voor taakveld 'Begraafplaatsen en crematoria' binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).