iconWe meten onze CO2-uitstoot

De CO2-footprint heeft 2018 als referentiejaar. De CO2-footprint laat de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen zien. Dit heten de Green House Gas-emissies (GHG-emissies). Onze GHG-emissie bedroeg in 2018 549,7 ton CO2. In 2021 was de CO2 uitstoot 183,5 ton. Dit is een afname van 66,6 procent ten opzichte van het referentiejaar.

Wat doen we?

We leveren (direct en indirect) producten en diensten aan onze inwoners, maar we zijn op zichzelf een ‘gewone’ organisatie. De omvang van onze organisatie is zodanig dat we moeten voldoen aan de Europese Energie Richtlijn (EED). We vinden dat we ook een voorbeeldfunctie hebben naar onze burgers en bedrijven. Daarom behaalden we in 2021 niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Dit betekent o.a. dat we communiceren over onze CO2-footprint volgens de landelijk norm en beschikken we over kwantitatieve reductiedoelstellingen. Dit is een mooie stap om onze ambitie, om in 2030 energieneutraal te zijn, waar te maken. Hiermee brachten we het energieverbruik in kaart en houden we kwantitatief bij welke CO2-besparende maatregelen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt. Dit houdt in dat we inzicht hebben in onze eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook in de zakelijk gereden kilometers. We besloten in 2022 om ons niet meer te laten certificeren voor de CO2-prestatieladder, maar wel de cijfers te monitoren. Dit rapporteren we in het jaarverslag.

We halen 70 procent reductie in 2023

De emissies zijn vastgesteld voor 2021. In ons plan van aanpak met alle reductiemaatregelen staat welke maatregelen we in de komende jaren uitvoeren. In 2023 willen we naar 165 ton. Dit is een afname van 70 procent ten opzichte van het referentiejaar. We monitoren dit jaarlijks.

Indicatoren

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Niveau op CO2 prestatieladder

EED energie-audit

ntb

2019

niveau 3

niveau 3

niveau 3

niveau 3